Styrelse mm

Höglandets Biodlareförening

Bankgiro i Swedbank: 5071-9608

Konto i Swedbank: 8150-5 44432066-7

 

Styrelse 2017

Ordförande Carl-Magnus Löwhagen 0380-13884 / 073-0341615
Vise ordförande Göran Eriksson 0380-13648 / 070-6873175
Sekreterare Birgit Johansson 0380-12214 / 070-5970345
Vise sekreterare Ann-Sofie Äng 070-2661816
Kassör Gunnar Laang 0380-19876 / 073-0419876
Vise kassör Olle Johansson 0380-12214 / 070-2285307
Övriga ledamöter Robert Olsson 0380-20235 / 070-6234927
Sven-Olof Sjöqvist 0380-22363 / 073-0574392
Korresp. ledamot Birgit Johansson 0380-12214 / 070-5970345
Revisorer Margareta Hultgren 0380-14152 / 070-2814152
Bertil Petersson 0380-18529 / 070-2009925
Revisorssuppleanter Magnus Palmgren 0380-13625 / 070-3969875
Louise Berglund 070-2648858
Ombud till
Distriktsårsmötet Carl-Magnus Löwhagen 0380-13884 / 073-0341615
Robert Olsson
Gunnar Laang
0380-20235 / 070-6234927
0380-19876 / 073-0419876
Ann-Sofie Äng
Olle Johansson
070-2661816
0380-12214 / 070-2285307
Ersättare Margareta Hultgren 0380-14152
Bengt-Olof Hultgren 0708-141528
Göran Johansson 0380-370869

 

Kommittéer

Honungsbedömning Göran Eriksson, ordf. och sammankallande.
Anna Fransson, ersättare.
Jörgen Sääf, Arne Karlsson, Annette Andersson,
Emil Andersson, Ann-Sofie Äng, Christer Bergholm,
Claes Palmgren samt Johnny Johansson
Honungsmottagare Sunniva Robertson och Britt-Marie Eriksson
Ersättare Bengt-Olof Hultgren
Bifriskvård Göran Eriksson
Olle Johansson
Magnus Palmgren
PR-Kommitté Olle och Birgit Johansson, Margareta Hultgren, Lena Pettersson och Robert Olsson
Valberedning Göran Johansson sammankallande 0380-370869
samt Bengt-Olof Hultgren 0380-14152 / 0708-141528

 

Bitillsynsmän.

För Almesåkra, Bodafors, Bringetofta, Malmbäck och Norra Sandsjö:
Johnny Johansson tel. 0380-660241 eller 070-584 22 41

För Nässjö, Barkeryd och Forserum:
Göran Eriksson tel. 0380-13648 eller 070-6873175.

För Järsnäs, Lekeryd, Svarttorp, Norra Solberga och Flisby:
Sten-Olof Gustafsson tel. 0381-83018

För Eksjö, Hult, Edshult, Mellby, Höreda, Bellö, Hässleby, Ingatorp och Kråkshult:
Ola Hellman tel. 070-2082543