Start

Ordföranden har ordet

Ännu ett bi-år har gått och ett nytt kommer. Våra förväntningar är alltid stora, men mycket ovissa, men det är kanske det som gör biodlingen så intressant och spännande.

Bi-release 8 april 2018

Vid en kort tillbakablick på det gångna året fann vi att det ena året är inte det andra likt. Nu sitter våra bin och väntar på våren i sina kupor. Den här ryckiga väderleken är säkert en prövning för våra bin med en temperatur på 8 plusgrader vid jul. Bina har levt på vår jord många miljoner år så varför skulle denna vinter ta knäcken på dem? Vi kommer säkert att samlas till skördefest i oktober igen för att bedöma vår honung. I år bedömde vi honung från året som vi trodde skulle bli ett dåligt honungs år. Det var över 40 inlämnade burkar honung för bedömning.

Hårt hasseldrag 8 april 2018

I samband med honungsbedömningen lämnade medlemmarna in ramar och vax för att bearbeta till nya vaxmellanväggar totalt cirka 180 kg vax som särbehandlades. Här måste vi vara försiktiga om vi måste köpa till vax, för alltefter priset har stigit ökar fusket med vaxet.

Vi bedriver utbildning för nya biodlare. Utbildningsgruppen har 12 nya förväntansfulla deltagare som börjar i januari. Förhoppningsvis kan de sköta en bikupa till midsommar.

Vid årsmötet meddelade vår allt i allo medarbetare i styrelsen Olle Johansson att han inte stod till förfogande. Han ersattes av Göran Johansson som fått ett stort uppdrag att fylla. Nå ja, Olle är kvar i föreningen och jag vet, om någon, hur hjälpsamt och villigt han ställer upp. Han är inte ensam och jag är väldigt tacksam för den hjälpsamhet och villighet medlemmar ställer upp med för vår förening.

Jag uppmanar alla medlemmar att komma på våra träffar och även på de träffar distriktet anordnar. Kunskap är bra att ha om man blir villrådig hur bina skall skötas.

Jag ser fram mot ett givande och spännande bi-år.

C-M Lövhagen

 

KOM IHÅG!

 2018  Detaljerad information på sidan ”träffar/föreningen”
  1 mars Vårträff
  21 april Resa till Töreboda m.m.
  17 maj Informations- och planeringsmöte
  6   juni
Larvdag i Malmbäck
  11 okt. Skördefest med honungsbedömning
  17 nov. Årsmöte

Glöm inte länsförbundets olika aktiviteter. Se detaljer på sidan ”träffar/distriktet”