Start

Ordföranden har ordet 2020

Åren går fort. Jag gjorde en tillbakablick i våra programblad och fann att jag blev ordförande 2002. Medlemsantalet i vår biförening var då 50 stycken och i dag är vi 78 medlemmar. Oro fanns i början på 2000-talet att det var för få kvinnor och trenden var vikande.

Vårlöken lockar

Detta har vi under de här 17 åren motverkat med minst en bikurs om året, vilket har fått till följd att antalet har ökat och framför allt med kvinnliga biodlare. Föreningen är därför stabil och under de träffarna vi har är aktiveteten god. Något som vi har utvecklat är vaxhanteringen och ramtvätten i Töreboda. Totalt behandlades 1493 ramar och utvunnet vax blev 215 kg. Det är viktigt med renlighet i kuporna.

En återkommande punkt i de äldre programbladen har varit vädret under vinterhalvåret. Som man kan läsa fram har det alltid varit växlande och spritt oro. Detta tjänar inget till, vädret kan vi inte påverka. I regel blir det bra och bina kommer igång på våren om man behandlat mot varroakvalster och om man inte har varit för sparsam med sockret vid inmatningen. Men det har väl ingen varit med tanke på att sockerpriset halverats under de sista åren.

Ur led är tiden. Fotot togs 2020-11-06

Vår bitillsyn kommer att bli annorlunda. Mer ansvar kommer att ligga på den enskilda biodlaren. Som stöd till biodlarna har föreningen bildat en egen friskvårdsgrupp. Gruppen går nu på en särskild kurs Friskare bin.

Föreningen startar en nybörjakurs i januari. Vi är några stycken som håller på med utbildningen. Det finns utrymme för fler som kan hjälpa till. Hör gärna av er.

Till sist vill jag tacka alla medlemmarna för bra samarbete.

Det är medlemmarna som är föreningen

C-M Lövhagen

 

Kupvågen i Isåsa startades för säsongen den 7 april. Samma samhälle som förra året. De har övervintrat bra och kommit igång med yngelsättning. Gå in på https://mybees.buzz/ och klicka på Nässjö för att se viktförändring och temperatur mm

Avelsdrottning hos Johnny Johansson

2020-07-30 kom 2 st stationsparade avelsdrottningar till föreningen. Den ena är placerad hos Johnny Johansson och den andra hos Bengt-Olof Hultgren. Vi hoppas få glädje av dem nästa år för föreningslarvningen 6 juni.

 

 

 

KOM IHÅG!

 2020  Detaljerad information på sidan ”träffar/föreningen”
  5 mars Vårträff
  25 april prel.
Resa till Töreboda m.m.
  13 maj Informations- och planeringsmöte
  6   juni
Larvdag i Malmbäck
  15 oktober Skördefest med honungsbedömning
  21 november Årsmöte

Glöm inte länsförbundets olika aktiviteter. Se detaljer på sidan ”träffar/distriktet”