Start

Ordföranden har ordet 2021

När man tänker tillbaka på det gångna biåret 2020 är det inte mycket som blev bra. Vi började med vår grundkurs för nya biodlare. Den fick avbrytas efter sex kurstillfällen på grund av corona epidemin. Vi som fyllt 70 skulle mer eller mindre isolera oss från samhället. Vi gjorde en paus med all gemensam verksamhet i föreningen.  När vi kom till honungsprovningen och vaxhanteringen och årsmötet så genomfördes det med stor försiktighet. Årsmötet genomfördes utomhus i kallt höstväder.

Bi på blåsippa

Om vi tänker tillbaka på hur bina hade det förra året så Var det inte så lätt för dem heller. Efter kalla nätter på våren kunde bina inte torka ner honungen utan vi fick skörda vårhonungen med hög vattenhalt. Detta ställde till det för oss för vi hade ingen vana att torka ner honungen till under 20 % vattenhalt.

Corona epidemin fortsatte och föreningsaktiviteten är låg och tyvärr kan vi konstatera att corona fortfarande har ett grepp om oss och förlamar vår  verksamhet så här inpå 2021.

Visserligen tog det lång tid innan vintern kom och det blev lite lugnare i kuporna. Vi får hoppas att vintermaten kommer att räcka så våra samhällen kommer igång i mars och vi får en bra utveckling i kuporna.

Vad vi också önskar är att vaccineringen mot corona får en positiv verkan på oss alla. Då kommer vi biodlare att sätta fart och förverkliga våra drömmar om ett bra biår.

C-M Lövhagen

Svärmtelefonen

Behöver du hjälp med att fånga en svärm? SBR har öppnat en tjänst där man kan få kontakt med biodlare på trakten som lovat att ställa upp med hjälp. Klicka på länken:  https://www.biodlarna.se/svarmtelefonen-2/

 

Kupvågen i Isåsa startades för säsongen den 2 maj 2021. Samhället stod på 1 låda och hade 4 yngelramar vid starttillfället. Gå in på https://mybees.buzz/ och gå in på kartan och klicka på Nässjö för att se viktförändring och temperatur mm

Avelsdrottning hos Johnny Johansson

2020-07-30 kom 2 st stationsparade avelsdrottningar till föreningen. Den ena är placerad hos Johnny Johansson och den andra hos Bengt-Olof Hultgren. Vi hoppas få glädje av dem 2021 för föreningslarvningen 6 juni.

 

 

 

KOM IHÅG!

 2021  Detaljerad information på sidan ”träffar/föreningen”
 
  6   juni Larvdag i Isåsa
  5 sep kl 16 Medlemsmöte
   
  14 oktober Skördefest med honungsbedömning
  20 november Årsmöte

Glöm inte länsförbundets olika aktiviteter. Se detaljer på sidan ”träffar/distriktet”