Start

Ordföranden har ordet 2023

 

Välkomna till en ny säsong med bin!

Det här året, 2023, hoppas jag blir ett bra år avseende biodling, väder, avsättning av honungsskörd och gott samarbete i föreningen. Nu i februari har några bin redan rensflugit.

Förra året hade en kall och seg vår. Min granne, också han biodlare, frågade om det var mina bin som tog all nektar och pollen. För hans bin drog inte in någonting i kuporna! Nej, mina skattlådor kom inte till användning förrän i mitten av juni.  Sen blev det gott om honung i Larstorp. Så gott om, att jag skattade sent och invintrade följaktligen sent. Hösten blev mild och regnig, mina bin kom i klunga först i december.

Vårlök får besök

I vår startar vi en nybörjarkurs i biodling, 27 februari. Förbundet har närmare 17000 medlemmar och intresset för biodling ökar. För oss som varit med ett tag finns fortbildning via distriktet och Zoom. Håll koll på tillfällena via vår hemsida eller i nya Facebookgruppen, sök i Grupper på Höglandets Biodlareförening.  Där finns aktualiteterna. Vårt program finns här på hemsidan. Här hittar du också information om styrelsen. Kontakta oss gärna! Närmaste aktivitet är vårträffen 28 mars på Vuxenskolan kl 18:30 där vi har två teman, Vad gör vi med honungen och Invintring/Övervintring.

Våra medlemsträffar är till för erfarenhetsutbyte och inspiration. Kom med nästa gång! Dela med dig av hur du sköter dina bin och lyssna till hur andra gör. Det är värdefull kunskap som finns i gemenskapen. Snacka med någon du inte brukar prata med.  Föreningen skapar tillfället, du är innehållet med all din klokskap om biodling. Välkommen till träffarna!

Yvonne Lindbom

Ordförande Höglandets Biodlareförening

**********************************************

Här är programmet för 2023

En del punkter är nya, andra följer den planering som vi är vana vid. Vår förhoppning är att vi träffas och delar erfarenheter under gemytliga former så långt som restriktionerna för pandemin tillåter.

Honungsdepån kommer vi att ge mer information om senare.

KOM IHÅG!

 2023  Detaljerad information på sidan ”träffar/föreningen”
  28 mars
kl 18.30
Vårmöte på Vuxenskolan. Honung invintring och övervintring
  9 maj kl 18.30 Medlemsträff vid Lionsgrillen i Lövhult
  6 juni kl 10
Larvdag i Isåsa
 Nyinsatt program!
5 okt kl 18.30 Vi bjuder in till en kväll om HONUNG.
  17 oktober kl 17.30 Skördefest med honungsbedömning
  18 november kl 14 Årsmöte med paketauktion

Glöm inte länsförbundets olika aktiviteter. Se detaljer på sidan ”träffar/distriktet”

**********************************************

Svärmtelefonen

Behöver du hjälp med att fånga en svärm? SBR har öppnat en tjänst där man kan få kontakt med biodlare på trakten som lovat att ställa upp med hjälp. Klicka på länken:  https://www.biodlarna.se/svarmtelefonen-2/

 

Bulkförsäljning av honung

Vill du sälja din honung i större mängd än ca 300 kg kan du rekvirera registreringshandlingar och skriva avtal med Svenska Biprodukter AB, som levererar till Svensk Honungsförädling. Gå in på svenskabiprodukter.se för att ladda ned handlingar.
Möjlighet finns att gå tillsammans några biodlare för att nå miniminivå med en avtalsskrivare.
Årets honung har 6:- lägre kgpris än förra året beroende på för stora lager. Då vi inte har egen depå längre, kontakta Magnus Palmgren, 0705-41 03 22, för vidare besked. Han jobbar på Svenska Biprodukter  och kan ha möjlighet att hämta honung i Nässjö.

 

Kupvågen i Isåsa startades för säsongen den 22 maj 2023. Samhället stod på 2 yngellådor vid starttillfället och hade just fått den första skattlådan. Gå in på https://mybees.buzz/ och gå in på kartan och klicka på Nässjö för att se viktförändring och temperatur mm. Kupvågen är nu stängd för säsongen.

 

Avelsdrottning hos Johnny Johansson

2020-07-30 kom 2 st stationsparade avelsdrottningar till föreningen. Den ena är placerad hos Johnny Johansson och den andra hos Bengt-Olof Hultgren. Vi hoppas få glädje av dem i framtiden för föreningslarvningen 6 juni.

 

 

 

 

 

 

 

Höglandets biodlarförening är en ansvarstagande och medveten förening med blickar framåt. Vi vill ta vara på våra medlemmars kunskap och insikt i vad som är bäst för vår biodling och miljö. Vår styrelse har därför enats om att stödja Nässjö för klimatet helhjärtat.
Yvonne Lindbom

Nässjö för klimatet

Nätverket Nässjö för klimatet samlar organisationer och individer i Nässjö kommun för att uppmärksamma och kanalisera klimatengagemanget i syfte att påverka civilsamhället och politiska organisationer att agera mot klimathotet. Nässjö för klimatet ställer sig bakom de krav som Fridays for Future ställer:

 

  1. Håll den globala temperaturökningen under 1,5°C jämfört med förindustriella nivåer.
    2. Följ Parisavtalet.
    3. Säkerställ klimaträttvisa.
    4. Lyssna på den bästa förenade vetenskapen.

 

Klimatförändringar och biologisk mångfald

Klimatförändringarna är ett faktum. Mänskligheten måste kraftsamla och göra allt som står i dess makt för att motverka den av mänskligheten skapade förändringen. Det behövs omfattande åtgärder i enlighet med vad forskningen föreslår för att säkra våra barn och barnbarns framtid. För att möta de förändringar som är oundvikliga är vi dessutom beroende av biologisk mångfald för att våra livsmiljöer ska vara så motståndskraftiga som möjligt. Det krävs en stor artrikedom.

 

Klimatförändringar och extrema väderhändelser kan påverka överlevnaden av pollinerande arter. Pollinerande arter som är specialiserade på vissa blommor eller omvänt blommor som är beroende av vissa pollinatörer riskerar att inte överleva klimatförändringar. Om vintern är varmare än vanligt kan vissa växter och insekter börja dyka upp och utvecklas tidigare än vanligt. Om förändringarna i deras utveckling inte stämmer överens mellan växten och pollinatören kommer arterna inte att existera samtidigt, vilket kan få drastiska konsekvenser som förlust av mat, äggläggningsplatser eller brist på fröproduktion på grund av bristande pollinering. Ett annat sätt som klimatförändringarna kan påverka pollineringen är genom förändringar i funktionen hos de interagerande arterna. Till exempel har det nyligen visat sig att extrema regn och ökande temperaturer kan påverka kvaliteten och sammansättningen av nektar och pollen, luktföreningarna som finns i blommor och insekters förmåga att röra sig och nå blommorna för insamling. Det betyder att även om arter fortfarande skulle förekomma kan extrema klimathändelser påverka deras förmåga att möta varandra, vilket återigen leder till att arternas överlevnadsförmåga skadas.

 

Det finns mycket som tyder på att läget för insekter är allvarligt i Sverige. Fåglar som lever i jordbruksmark hör till de som minskar mest här hemma, vilket bland annat kan bero på att det saknas mat.  En studie från Ringsjön i Skåne visar att bofasta dagfjärilar minskat med 50 procent de senaste 100 åren.

En studie visar att en tredjedel av fåglarna på den franska landsbygden har försvunnit under de senaste 15 åren. Forskarna talar om en ekologisk katastrof. Användningen av kemiska bekämpningsmedel i jordbruket uppges vara huvudorsak till fågeldöden. Fåglarnas huvudsakliga föda utgörs av insekter, och bekämpningsmedlen gör att insekterna försvinner. Minskar antalet insekter som en följd av klimatförändringarna så innebär det ytterligare påfrestningar på ekosystemen.