Start

Ordföranden har ordet

Förra året hade vi en mycket tidig och varm vår som jag inte varit med om på de tjugo åren jag har haft bin. Jag fick slunga honung sista veckan i maj och i början på juni, sedan var honungssäsongen så gott som över. Därefter fick bina endast in så mycket nektar att de livnärde sig utan stödmatning. Det är sådana växlingar i vädret som gör biodling så spännande. Det fick också till följd att yngelsättningen tog paus och startade upp först i slutet av augusti så det blev relativt gott om vinter bin. Jag hoppas att de klara sig till våren och startar upp bikuporna till kommande säsong.

Krokusdrag 22 mars 2019

Vi startar upp en ny grundkurs i slutet av januari. Den var fulltecknad redan i augusti med tolv förväntansfulla deltagare. Av dessa kommer det sannolikt att bli ytterligare medlemmar till vår förening, som nu är ett åttital och som kommer att utveckla föreningslivet.

I år kommer vi att få diskutera nya bestämmelser om sjukdomar hos bin. Jordbruksverket har utfärdat en ny författning när det gäller bitillsyn. Mycket tillsyn går över till egenkontroll för biodlaren.

Vi har också fått en kupvåg som placerats hos Bengt-Olof och Margareta i Isåsa. Med denna som hjälp kan vi på internet följa hur vårens antågande påverkar binas utveckling i kupan. Denna våg kan ses på hemsidan: http://mybees.buzz   Zoma in på kartan och välj Nässjö. Med tanke på dessa nyheter och sannolikt flera, kom på våra träffar under våren och delta och lyssna.

Birgit och Olle har på egen begäran avsagt sig omval i styrelsen. De har varit med sedan 2003. De har varit eldsjälar i föreningsarbetet och vi riktar ett stort TACK till dem, men finner givetvis med tillförsikt att de är kvar i vår förening.

Till sist förutspår jag ett nytt spännande bi-år med mycket samarbete med våra medlemmar.

 

C-M Lövhagen

 

KOM IHÅG!

 2019  Detaljerad information på sidan ”träffar/föreningen”
  7 mars Vårträff
  11 alt 18 maj
Resa till Töreboda m.m.
  16 maj Informations- och planeringsmöte
  6   juni
Larvdag i Malmbäck
  17 okt. Skördefest med honungsbedömning
  23 nov. Årsmöte

Glöm inte länsförbundets olika aktiviteter. Se detaljer på sidan ”träffar/distriktet”