Start

Ordföranden har ordet 2022

 

Hej och välkommen till ett nytt år med bin!

Förra året, 2021, trodde vi att pandemin snart skulle vara över.
Så blev det inte. Men det blev ett riktigt bra biår, säger de flesta.
Nja, säger jag. Men jag ett blåbär i biodlingssammanhang.

Jag är ny ordförande för vår biodlarförening här på Höglandet och ganska ny på bin också. Min mentor har haft bin i över 40 år, så jag har god hjälp och jag läser allt jag kommer över om bin och biskötsel. Senast Lärobok i biskötsel av Alexander Lundgren, sjätte upplagan 1943. Somligt har ändrat sig mycket inom biodlingen, annat i boken står sig – som detaljerade bilder av binas anatomi.

Att axla Carl-Magnus Löwhagens mantel är inte lätt! Den är alltför stor men jag tackar för förtroendet att ta över ordförandeskapet. Tillsammans med styrelsen ska jag försöka leda föreningen det här året. Carl-Magnus många år som mycket god ledare, alltid på gott humör och med glimten i ögat, är vi tacksamma för.

När det gäller biodling är det mycket som styr utfallet av det vi tar hand om från samhället. Vädret är avgörande tillsammans med hur det går att läsa av samhällets behov av insatser för att bisamhället ska utvecklas och må bra. Förra våren hade långa kallperioder och mina bin kom igång ganska sent trots god fodertillgång. Mina krusbärsbuskar fick många besökande bin. Det blev fin fruktträdsblomning och äppelskördarna var säkerligen tillräckliga överallt.

Bi på tussilago

Sommaren blev bra med växlande väderlek, hallonen drog bina till sig i sol och värme. Hos mig ger mjölkörten det sista stora draget, tack och lov har vi rikligt av den.

Hösten dröjde och det var inte särskilt kallt. Yngelsättningen höll på länge hos mina bin, så oxalsyrebehandlingen gjordes i början av december.

I vår verksamhetsberättelse över 2021 finns föreningens aktiviteter beskrivna. Det blev flera möjligheter att träffas och resonera kring vår hobby trots pandemin.

Det blev ingen nybörjarkurs, men det erbjuder vi i år tillsammans med Studieförbundet Vuxenskolan. Ledare är Katarina Hjalmar tillsammans med Johnny Johansson. Tidpunkt för start är i skrivande stund oklar, troligen slutet av mars.

Vår hemsida kommer att dateras upp, så häng med på vad som händer i föreningen där. Distriktet erbjuder många tillfällen att lära sig mer och träffa andra biodlare, kolla programmet noga. Finns inte möjligheten till träffar fysiskt, erbjuds de digitalt via Zoom. Väldigt bra sätt att få intressant information och oftast också att kunna ställa frågor.

På hemsidan finns styrelsen med namn och telefonnummer.  Likaså finns namn och telefonnummer till svärmfångare.  Vill du vara med och hjälpa en nybörjare kan du anmäla dig som mentor hos Katarina Hjalmar,  vår sekreterare.

Håll dig informerad om vad som händer i föreningen, tveka inte att slå någon i styrelsen en signal om du undrar över något i verksamheten. Vi hoppas få se våra medlemmar på aktiviteterna – ju mer vi engagerar oss, desto mer får vi ut av samarbetet i föreningen.  Ju mer vi pratar med varandra, desto bättre biodlare blir vi. Ju bättre biodlare vi är, desto bättre mår våra bin!

Väl mött under 2022 och ett riktigt gott nytt biår!

Yvonne Lindbom

**********************************************

Höglandets biodlarförening är en ansvarstagande och medveten förening med blickar framåt. Vi vill ta vara på våra medlemmars kunskap och insikt i vad som är bäst för vår biodling och miljö. Vår styrelse har därför enats om att stödja Nässjö för klimatet helhjärtat.
Yvonne Lindbom

Nässjö för klimatet

Nätverket Nässjö för klimatet samlar organisationer och individer i Nässjö kommun för att uppmärksamma och kanalisera klimatengagemanget i syfte att påverka civilsamhället och politiska organisationer att agera mot klimathotet. Nässjö för klimatet ställer sig bakom de krav som Fridays for Future ställer:

 

  1. Håll den globala temperaturökningen under 1,5°C jämfört med förindustriella nivåer.
    2. Följ Parisavtalet.
    3. Säkerställ klimaträttvisa.
    4. Lyssna på den bästa förenade vetenskapen.

 

Den 18 juni kl 11-12 arrangeras en samling för klimatet på Stortorget i Nässjö. Styrelsen för Höglandets Biodlarförening har beslutat att det är rimligt för föreningen att låta sig representeras i det sammanhanget. Kom till samlingen och visa på den oro för konsekvenserna som klimatförändringarna utgör för bin och den biologiska mångfalden.

 

27 augusti klockan 11 genomför Nässjö för klimatet ett nytt torgmöte för att lyfta frågan om klimatet. Biodlarföreningen kommer att finnas representerade. Den här gången genomförs ett samtal med Nässjös politiker om kommunen, klimatet och framtiden.

 

Klimatförändringar och biologisk mångfald

Klimatförändringarna är ett faktum. Mänskligheten måste kraftsamla och göra allt som står i dess makt för att motverka den av mänskligheten skapade förändringen. Det behövs omfattande åtgärder i enlighet med vad forskningen föreslår för att säkra våra barn och barnbarns framtid. För att möta de förändringar som är oundvikliga är vi dessutom beroende av biologisk mångfald för att våra livsmiljöer ska vara så motståndskraftiga som möjligt. Det krävs en stor artrikedom.

 

Klimatförändringar och extrema väderhändelser kan påverka överlevnaden av pollinerande arter. Pollinerande arter som är specialiserade på vissa blommor eller omvänt blommor som är beroende av vissa pollinatörer riskerar att inte överleva klimatförändringar. Om vintern är varmare än vanligt kan vissa växter och insekter börja dyka upp och utvecklas tidigare än vanligt. Om förändringarna i deras utveckling inte stämmer överens mellan växten och pollinatören kommer arterna inte att existera samtidigt, vilket kan få drastiska konsekvenser som förlust av mat, äggläggningsplatser eller brist på fröproduktion på grund av bristande pollinering. Ett annat sätt som klimatförändringarna kan påverka pollineringen är genom förändringar i funktionen hos de interagerande arterna. Till exempel har det nyligen visat sig att extrema regn och ökande temperaturer kan påverka kvaliteten och sammansättningen av nektar och pollen, luktföreningarna som finns i blommor och insekters förmåga att röra sig och nå blommorna för insamling. Det betyder att även om arter fortfarande skulle förekomma kan extrema klimathändelser påverka deras förmåga att möta varandra, vilket återigen leder till att arternas överlevnadsförmåga skadas.

 

Det finns mycket som tyder på att läget för insekter är allvarligt i Sverige. Fåglar som lever i jordbruksmark hör till de som minskar mest här hemma, vilket bland annat kan bero på att det saknas mat.  En studie från Ringsjön i Skåne visar att bofasta dagfjärilar minskat med 50 procent de senaste 100 åren.

En studie visar att en tredjedel av fåglarna på den franska landsbygden har försvunnit under de senaste 15 åren. Forskarna talar om en ekologisk katastrof. Användningen av kemiska bekämpningsmedel i jordbruket uppges vara huvudorsak till fågeldöden. Fåglarnas huvudsakliga föda utgörs av insekter, och bekämpningsmedlen gör att insekterna försvinner. Minskar antalet insekter som en följd av klimatförändringarna så innebär det ytterligare påfrestningar på ekosystemen.

 

**********************************************

Här är programmet för 2022.

En del punkter är nya, andra följer den planering som vi är vana vid. Vår förhoppning är att vi träffas och delar erfarenheter under gemytliga former så långt som restriktionerna för pandemin tillåter.

Honungsdepån kommer vi att ge mer information om senare.

KOM IHÅG!

 2022  Detaljerad information på sidan ”träffar/föreningen”
  7 april kl 18 Vårmöte på Vuxenskolan. Sture Käll kommer och berättar
  19 maj kl 18 Medlemsträff vid Lionsgrillen i Lövhult
  6 juni kl 10
Larvdag
  7 sept kl 18 Medlemsträff i Forserum (ny dag)
  20 oktober kl 17:30 Skördefest med honungsbedömning
  19 november kl 14 Årsmöte

Glöm inte länsförbundets olika aktiviteter. Se detaljer på sidan ”träffar/distriktet”

 

Svärmtelefonen

Behöver du hjälp med att fånga en svärm? SBR har öppnat en tjänst där man kan få kontakt med biodlare på trakten som lovat att ställa upp med hjälp. Klicka på länken:  https://www.biodlarna.se/svarmtelefonen-2/

 

Bulkförsäljning av honung

Vill du sälja din honung i större mängd än ca 300 kg kan du rekvirera registreringshandlingar och skriva avtal med Svenska Biprodukter AB, som levererar till Svensk Honungsförädling. Gå in på svenskabiprodukter.se för att ladda ned handlingar.
Möjlighet finns att gå tillsammans några biodlare för att nå miniminivå med en avtalsskrivare.
Årets honung har 6:- lägre kgpris än förra året beroende på för stora lager. Då vi inte har egen depå längre, kontakta Magnus Palmgren, 0705-41 03 22, för vidare besked. Han jobbar på Svenska Biprodukter  och kan ha möjlighet att hämta honung i Nässjö.

 

Kupvågen i Isåsa startades för säsongen den 22 april 2022. Samhället stod på 2 lådor och hade 3 yngelramar vid starttillfället. Gå in på https://mybees.buzz/ och gå in på kartan och klicka på Nässjö för att se viktförändring och temperatur mm

 

Avelsdrottning hos Johnny Johansson

2020-07-30 kom 2 st stationsparade avelsdrottningar till föreningen. Den ena är placerad hos Johnny Johansson och den andra hos Bengt-Olof Hultgren. Vi hoppas få glädje av dem i framtiden för föreningslarvningen 6 juni.