Start

Ordföranden har ordet

Jag gick min första bikurs 1999 och startade upp redan första året med ett par samhällen som svärmade och hadde sig. Det blev mycket lärorikt att så handgripligt pröva på biodling och lära sig, dels genom lyckade åtgärder, dels genom misslyckade.

2003 blev jag engagerad i Höglandets Biodlareförening och valdes till ordförande. Så här efteråt undrar jag vart tiden tagit vägen. Ett är dock säkert, det har varit en trivsam och intressant tid i mitt liv. Åren har blivit uppdelade i olika faser mellan mina hobbyer, biodling, och jakt samt sist men inte minst, umgänge och arbete ihop med mina barnbarn.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Vitsippan är viktig för bina på våren

Om man nu blickar tillbaka på året som gått när det gäller biodling, finner man att inget år är det andra likt. I år var nektar indraget redan första veckan efter midsommar. En del bin hade inte funnit så mycket, utan det mesta gick åt till mat.

Nu är vi åter inne i en period då vi undrar vad som skall hända med övervintringen. Blir vintern hård? Räcker maten? Blir vinterdödligheten hög? Ja allt är spännande och lärorikt.

Vi är en grupp som under åren hållit på med cirkelutbildning i biodling  och det är ganska många som deltagit men kanske inte alla har blivit biodlare. Nu startar vi upp med tolv nya förväntansfulla elever i slutet av januari. Varje år har kvinnor visat allt större intresse för biodling och i år är det åtta stycken. Det är roligt att syssla med undervisning och vi får alltid hjälp av våra medlemmar när vi ber om det.

Det är en stor tillgång att det blir många biodlare. Naturen behöver pollinerare för att öka mångfalden och många vill ha det bästa som finns SVENSK HONUNG.

Nu ser vi fram mot det nya bi-året med tillförsikt och tackar alla föreningsmedlemmar för gott samarbete.

C-M Lövhagen

 

KOM IHÅG!

 2017  Detaljerad information på sidan ”träffar/föreningen”
  2 mars Vårträff
  8 april Resa till Töreboda m.m.
  11 maj Informations- och planeringsmöte
  6   juni
Larvdag i Malmbäck
  19 okt. Skördefest med honungsbedömning
  18 nov. Årsmöte

Glöm inte länsförbundets olika aktiviteter. Se detaljer på sidan ”träffar/distriktet”