Föreningen

Föreningens program för 2024

 

 

Finns det något pollen kvar?

Vårmöte

Vårmötet inleder vårt program den 14 mars kl 18:30 på Studieförbundet Vuxenskolan i Nässjö. Vi får information om kupvågen av Bengt-Olof Hultgren. Vi diskuterar övervintring, rengöring av kupor, och annat som hör biskötseln till så här års. Det finns möjlighet till Nosemakontroll med Göran Eriksson om du tar med 30 bakkroppar från bin. Vi behandlar även larvning och eventuella kamratcirklar kring mjöd och bihälsa. Anmälan senast 10 mars till Göran Johansson, goran.bodafors@gmail.com eller 073 022 04 43. Fika till självkostnadspris.

Välkomna!

 

Logo SV

Träffen anordnas i samarbete med Studieförbundet Vuxenskolan

www.sv.se/hoglandet

 

 

**********************************************

 

Larvdag

Larvdagen den 6 juni är något osäker ännu, beroende på drottningtillgång. Föreningen har inte köpt in ny avelsdrottning 2023. Eventuellt kan Kjell Johansson vara värd för dagen, men det bestäms då drottningens status konstaterats. Håll utkik på vår hemsida

 

 

*****************************

 

Medlemsträff

15 augusti har vi en sensommarträff kl 18:30 på Vuxenskolan. Matilda Forsärla, yrkesbiodlare, kursledare och konsthantverkare från Tranås föreläser. Hon har medverkat i distriktets Zoom-möten och besökt andra biodlarföreningar i distriktet. Anmälan till sensommarträffen senast 10 augusti till Göran Johansson, goran.bodafors@gmail.com eller 073 022 04 43. Fika till självkostnadspris.

Logo SV

 

Träffen anordnas i samarbete med Studieförbundet Vuxenskolan

www.sv.se/hoglandet

 

 

********************************

Honungsbedömning

17oktober Honungsbedömning med inlämning från kl 17:30 på Studieförbundet Vuxenskolan. Obs villkoren för bedömning i Bitidningen. Ta med blankett och årsrapport, allt från Bitidningen. Ta med eget fika!

 

Logo SV

Träffen anordnas i samarbete med Studieförbundet Vuxenskolan

www.sv.se/hoglandet

 

 

 

*********************************************************

Årsmöte

Gurkört får besök

 

 

 

 

 

23 november Årsmöte kl 14:00. Anmälan senast 16 november till Göran Johansson, goran.bodafors@gmail.com Fika till självkostnadspris.  Utöver sedvanliga årsmötesförhandlingar blir det paketauktion – ta med ett paket!

 

Logo SV

 

Träffen anordnas i samarbete med Studieförbundet Vuxenskolan

www.sv.se/hoglandet

*************************************

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Föreningens program för 2020

 

På våra träffar kan kaffe och smörgås/kaffebröd köpas på plats.

Finns det något pollen kvar?

Vårmöte

Föreningen kommer att genomföra vårmötet torsdagen den 5 mars kl 18:00 i Studieförbundet Vuxenskolans lokaler på Bäckgatan 4 i Nässjö. Temat för kvällen är bihälsa.

Välkomna!

Logo SV

 

 

Träffen anordnas i samarbete med Studieförbundet Vuxenskolan

www.sv.se/hoglandet

**********************************************

VÅRENS INKÖPSRESA TILL TÖREBODA

MS_Bired-Bård-Stor

 

 

Inköpsresa till Biredskapfabriken i Töreboda är bestämd till den 25 april.

Anmälan sker till Carl-Magnus Löwhagen senast den 21 april gärna via mejl eller SMS. Meddela då om ni åker i eget fordon och kan ta med ytterligare någon resenär eller om ni inte kör utan behöver samåka. Ni får kontakt med Carl-Magnus på telefon 073-034 16 15 eller cmls17@hotmail.com.

Samling sker på parkeringen vid simhallen i Nässjö kl 07:30 för gemensam avfärd. När vi kommer till biredskapsfabriken bjuder de på kaffe och bulle. Ta gärna med lite extra att äta då lunchen blir först strax på eftermiddagen. På hemvägen stannar vi till för lunch innan sista etappen hem påbörjas. Vi beräknas vara tillbaka i Nässjö vid 16-tiden.

Med anledning av coronaviruset kan vi komma att ompröva upplägget men just nu planerar vi att genomföra resan på det här viset.

Välkomna!

Logo SV

Resan anordnas i samarbete med Studieförbundet Vuxenskolan

www.sv.se/hoglandet

*************************************************

 

Inställt pga Corona!

Informations- och planeringsmöte

Glöm inte att ge bina vatten på våren

Den 13 maj kl 18:00 har föreningen informations- och planeringsmöte hos Ann-Sofie Skoglund i Sandsjöfors under ledning av Yvonne Lindbom som berättar om PR-verksamheten. Det arrangeras också tipsrunda.

 VARMT VÄLKOMNA!

 

 

Logo SV

 

Träffen anordnas i samarbete med Studieförbundet Vuxenskolan

www.sv.se/hoglandet

 

************************************************

Inställt pga Corona!

LARVDAG

Traditionsenligt är det larvdag den 6 juni kl. 10:00. Plats meddelas senare. Ansvarig är Jonny Johansson.

 

 

************************************************

Gurkört

Honungsbedömning och inlämning av vax och ramar

Den 15 oktober

Det blir ett annorlunda arrangemang för honungsbedömningen i år med tanke på att vi ska hålla avstånd från varandra. Styrelsen har beslutat att honungsbedömningen sker utan samling. Det blir endast vax- och honungsinlämning men honungsbedömningskommittén kommer att utföra sin uppgift under kvällen. Inlämning sker vid lastbryggan vid studieförbundet vuxenskolans lokaler på Bäckgatan i Nässjö.

 

Honungsbedömning

Inlämning av honung till honungsbedömningen sker mellan kl 17:30 och 18:30. Förutom omärkt honungsburk som stått i rumstemperatur i 24 timmar ska honungsbedömningskortet lämnas in. Det kommer finnas sådana på plats men förbered gärna genom att fylla i i förväg. Tänk på att ditt medlemsnummer ska anges. Du svarar också på om du utfört egenkontrollen ”bihusesyn”.

 

Här är länk till honungsbedömningskortet på SBR:s hemsida om du vill skriva ut det där men det har också funnits med i Bitidningens nummer 9.

https://www.biodlarna.se/app/uploads/2020/09/6.-Honungsbed%C3%B6mningskort-Medlem.pdf

 

Formuläret för bihusesynen finns här på SBR:s hemsida men finns också i ett tidigare nummer av Bitidningen.

https://www.biodlarna.se/app/uploads/2020/04/Bihusesyn-2020-formul%C3%A4r-200416.pdf

 

Bedömd honung och protokoll kan hämtas senare under kvällen. Tid meddelas i samband med inlämning. Hämtas inte honungen så kasseras den. Kan du inte hämta protokollet så går det bra att hämta det på årsmötet den 21 november.

 

Vaxinlämning

Inlämning av vax och ramar sker mellan 17:30 och 18:30.

Förbered uppgifterna nedan. Kom till inlämningsbordet utan att ta med dina kollin som ska skickas och ange dina uppgifter som noteras och så får du det inlämningsnummer som dina kollin ska märkas med.

 

Vid inlämning måste du ha med uppgift om

  • Vilket ramformat du lämnar in och antal ramar av vart och ett av dessa.
  • Om du har vax i block, dvs nedsmält i klump.
  • Hur många kollin du lämnar in
  • Om vaxet ska särbehandlas

 

Ramar och vax ska vara förpackade och varje kolli märkt med:

  • Höglandets Biodlarförening
  • Namn: (Ditt namn)
  • Inlämningsnummer: (Det nummer du får när din inlämning protokollförs och du kompletterar din märkning med det numret på plats)
  • Antal kollin: (Totalt antal kollin du lämnar in)

 

Ska vaxet särbehandlas så ska kollit också märkas med ett stort rött S (då måste ni intyga att ni inte behandlat samhällena med annat än organiska syror (inte heller malmedel).

 

Finns behov av inköp inför invintring kan medskick göras med de som transporterar inlämnat material till Töreboda. Övriga inköp hänvisas till inköpsresan som förhoppningsvis kan genomföras i vår.

 

Det går bra att lämna in årsrapporten vi det här tillfället, annars skickas den senast den 1 november till Katarina Hjalmar. Uppgifterna behandlas konfidentiellt men behövs för statistik som också ligger till grund för möjligheterna för biodlingsnäringen att erhålla statliga bidrag och EU-bidrag.

Logo SV

Träffen anordnas i samarbete med Studieförbundet Vuxenskolan

www.sv.se/hoglandet

*********************************************************

 

Årsmöte 2020

Gurkört får besök

Gurkört får besök

Datum för årsmötet är den 21 november i Studieförbundet vuxenskolans lokaler. Mötet startar kl 14:00 och avslutas med kaffe och förtäring. Vi försöker hitta någon som föreläser i något ämne. Ansvariga utses vid senare möte.

I samband med årsmötet kommer vax och ramar lämnas ut för de som skickat material till Töreboda. Utlämning sker mellan kl. 13:00 och 14:00.

 

Logo SV

Träffen anordnas i samarbete med Studieförbundet Vuxenskolan

www.sv.se/hoglandet