Föreningen

Föreningens program för 2018

VÅRTRÄFF med HONUNGSFIKA

Torsdagen den 1 mars kl. 18.30

Plats: Riksbyggens samlingslokal Runedalsgatan 4, Nässjö

 

Träffens tema: Hur får vi fram våra drottningar eller drottningodling på olika sätt. Carl-Magnus Löwhagen, Göran Eriksson, Johnny Johansson och Robert Olsson berättar om olika metoder som de prövat och funnit bra resp. mindre bra.   

Vi ska naturligtvis som vanligt även diskutera vinterns påverkan på våra bin. Har de lyckats överleva vintern, behöver vi stöd-mata m.m.

Möjlighet att kolla eventuell förekomst av Nosema finns också då mikroskopet är på plats. Tag med bakkroppar (15-20 st. från varje kupa) av döda bin för analys. Skrapprov från kupbottnar kan även berätta en del.

Vi dricker kaffe med gott honungsbröd.

Logo SV

Träffen anordnas i samarbete med Studieförbundet Vuxenskolan

www.sv.se/hoglandet

**********************************************

STUDIE- OCH INKÖPSRESA TILL TÖREBODA

MS_Bired-Bård-Stor

Lördagen den 21 april gör vi årets studie- och inköpsresa till Töreboda Biredskapsfabrik.  OBS! Resan kommer även i år att ske med privata bilar och lämpliga släp.

Vi startar kl 07.00 från parkeringen vid badhuset i Nässjö och beräknar vara åter vid 17.00-tiden.

Samåkning i möjligaste mån. OBS! ta gärna med lite extra förtäring för förmiddagen.

I Töreboda är vi välkomna kl 10.00 och kan i lugn och ro spendera förmiddagen för våra inköp. Kaffe finns som vanligt att tillgå på våning två.

Lunch serveras på ”Vägkrogen i Skulltorp” vid 13.00-tiden och var och en betalar för sig. Kostnad ca 110:-.

Anmälan om deltagande gör du senast den 16 april till:

Ann-Sofie Äng, tel. 070-2661816 eller e-post fia_eng@hotmail.com

Logo SVAlla hälsas hjärtligt välkomna med.

Resan anordnas i samarbete med Studieförbundet Vuxenskolan

www.sv.se/hoglandet

*************************************************

Öppet för alla:

INFORMATIONS- OCH  PLANERINGSMÖTE

Torsdagen den 17 maj kl. 18.30 hos Annette Andersson i Holma Södergård.

 

Glöm inte att ge bina vatten på våren

Vi hälsas alla hjärtligt välkomna till detta informations- och planeringsmöte som kommer att handla om bi och biodling naturligtvis men även om hur vi på bästa sätt ska sköta vårt material och våra bin.

Anica Dahlander från Stensholms Trädgård kommer och pratar om trädgårdsväxter i allmänhet och biväxter i synnerhet.

Vi informerar och planerar inför kommande evenemang t.ex. larvdagen hos Johnny Johansson i Malmbäck den 6 juni där medlemmar har möjlighet att erhålla larver från bra drottningar, vid öppen trädgård i Hattsjöhult hos Mari och Ronnie i augusti, då vi är välkomna att representera föreningen och sälja honung m.m, vid kommunens marknadsdagar samt vid julmarknaden i Hembygdsparken.

Teckningslista för de olika evenemangen kommer att finns tillgänglig.

Om vädret tillåter går vi en tipsrunda innan det blir kaffe med honungsbröd till självkostnadspris.

 VARMT VÄLKOMNA!

Logo SV

Träffen anordnas i samarbete med Studieförbundet Vuxenskolan

www.sv.se/hoglandet

Annons:

Bi 2Bi 1Bilarver

Välkommen till Holma!

Gårdsförsäljning av honung från egna bikupor samt bivaxljus i olika modeller, dressing och älgörtsdricka + lite annat smått och gott!

Allt egentillverkat efter säsong.

Det finns även möjlighet till Bisafari då man lär sig mer om bin och deras viktiga roll i naturen. För mer information gå in på http://fogelleken3.se.

Där finns även kontaktuppgifter till ansvarig för verksamheten.

Välkomna!

Annette

************************************************

LARVDAG

hos Johnny Johansson i Malmbäck den 6 juni kl 10.00.

Plats: Röd väster om Älgaryd.

Medlemmar är välkomna att larva från bra drottningar.

Puppor kan inte längre beställas men Johnny kan tänka sig att senare sälja färdiga drottningar. Tag i så fall i god tid kontakt med honom.

************************************************

SKÖRDEFEST med HONUNGSBEDÖMNING

 

PA011181

Vaxsmältning

Torsdagen den 11 oktober i Riksbyggens samlingslokal på Runedalsgatan 4, Nässjö

 

Kl. 17.30   Ramar och vax mottages för rensning. Vaxavfall skall vara väl förpackat och försett med ägarens namn, antal kollin och önskat rammått. Gemensamt intyg om att Apistan ej använts kommer att medfölja där märkningen ”SÄRBEHANDLAS” anges.

Kl. 18.30   Britt-Marie Eriksson och Bengt-Olof Hultgren tar emot honung för bedömning. Ifylld ”bihusesyn” samt bedömningskorten (från bitidningen) skall medtagas och vara ifyllda med medlemsnummer, namn och utförd bihusesyn.

Kl. 19.00   Aktuell information, lotteri, avsmakning av årets honung och dricka kaffe. Honungsbedömningskommittén uppmanar alla att lämna in honung för bedömning, bl.a. för möjligheten att rekvirera etiketter.

Du skall då även ha gjort bihusesynen (egenkontroll) som medföljer Bitidningens april eller majnummer. Glöm ej att honungen skall ha stått i rumstemperatur minst 24 timmar före bedömningen.

Årsrapporten medtages eller skickas före den 1 november till Birgit Johansson.  OBS! Alla skall lämna in årsrapport för att statistiken ska bli så korrekt som möjligt

Logo SV

Träffen anordnas i samarbete med Studieförbundet Vuxenskolan

www.sv.se/hoglandet

*********************************************************

KALLELSE / INBJUDAN TILL ÅRSMÖTE / FEST

Tid:      Lördagen den 17 november kl. 14.00

Plats:   Studieförbundet Vuxenskolan på Bäckgatan 4, Nässjö.

Gurkört får besök

Gurkört får besök

PROGRAM:

Sedvanliga årsmötesförhandlingar.

Därefter underhållning med ljusbilder från någon biresa. Smörgåstårta, dricka, kaffe och pepparkaka. Pris 50:-/person.

LOTTERIER OCH PAKETAUKTION

 Tag med hela familjen för en trevlig stund. Tag även med ett paket som du skänker till auktionen.

OBS! Vax och ramar återlämnas utanför SV:s entré mellan kl 11.30 – 13.30.

VARMT VÄLKOMNA!

Logo SV

Träffen anordnas i samarbete med Studieförbundet Vuxenskolan

www.sv.se/hoglandet