Länkar

Sveriges biodlares riksförbund www.biodlarna.se

Biodlarkartan www.biodlarkartan.se

MS Biredskapsfabriken Töreboda www.biredskapsfabriken.se

LP:s biodling www.lpsbiodling.se

Joel Svenssons vaxfabrik www.joelvax.se

Vi har våra träffar i samarbete med vuxenskolan www.sv.se/hoglandet

Besök i Töreboda 2015 http://alltombiodling.se/biodlarbesok-hos-ms-biredskapsfabriken