Om föreningen

Höglandet Biodlarförening bildades 1985 och är därmed en förhållandevis ung förening. Vi är ca 80 medlemmar inklusive juniorer och stödjande som kommer från hela kommunen. Vi är en av 3 biodlarföreningar i Nässjö kommun.

Vår ”hemadress” är Nässjö men i Grimstorp, ca en mil söder ut, finns sedan 2004 vår informationsbigård/visningskupa dit var och en är välkommen sommartid för att titta på binas arbete bakom ”glas och ram” så att säga.

Föreningen är en lokalförening till Sveriges Biodlares Riksförbund, SBR, och för att bli medlem går man in på SBRs hemsida, https://www.biodlarna.se/medlemsservice/medlemskap/ny-medlembli-medlem/ . Där får man all information om medlemskap och om hur man väljer vilken lokalförening man vill tillhöra.

Vi anordnar årligen, i samarbete med Studieförbundet Vuxenskolan, nybörjarkurs i biodling med start i januari och avslut i juni. Information om kursen kan fås från vår sekreterare Katarina Hjalmar, e-post: katarina@hjalmars.nu eller tel. 073-6502245. Anmälan sker direkt till Vuxenskolan i Nässjö tel 0380-13140 eller http://www.sv.se/avdelningar/sv-jonkopings-lan/kurser .

Under fliken ”Träffar” kan du även läsa om vår övriga verksamhet under året.

Föreningens adress är:

Höglandet Biodlarförening

c/o Katarina Hjalmar

Arne Fagers gata 25

57140 Nässjö

 

 

 

Om du har synpunkter på hemsidan eller har förslag på innehåll är du välkommen att kontakta Bengt-Olof Hultgren tel 0708-141528 eller e-post: be-o.hultgren@outlook.com

 

Webplatsen uppdaterad 2022-08-13